Listar Educación en Observatorio Social por autor "Emery, Mariana"

  • Anuario estadístico de educación 2013 

    Errandonea Lennon, Gabriel; Gómez Sosa, Gabriel; Pereira, Leandro; Ascué, Nathalia; Zoppis, Daniel; Orós, Carla; Manber, Daniel; Yozzi, Mariana; Emery, Mariana (MEC, 2014)

  • Logro y nivel educativo alcanzado por la población : 2014 

    Errandonea Lennon, Gabriel; Gómez Sosa, Gabriel; Ascué, Nathalia; Zoppis, Daniel; Manber, Daniel; Yozzi, Mariana; Orós, Carla; Pereira, Leandro; Emery, Mariana (MEC, 2015)

  • Panorama de la educación 2014 

    Gómez Sosa, Gabriel; Pereira, Leandro; Ascué, Nathalia; Zoppis, Daniel; Orós, Carla; Emery, Mariana; Yozzi, Mariana; Manber, Daniel; Velazquez, Daniel (MEC, 2015)